Rezultāts: Apdrukas, iesiešanas un šūšanas materiālu, palīgmateriālu un inventāra iegāde

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (90001790030)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRISTOLS ES" (40003399440), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATŪNS" (40003240717), SIA "RĪGAS SESOMA" (40003330118)
Summa
2 380,85 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, 90001790030
Pasta adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV-2015 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ainārs Grosbārdis Tālruņa numurs: 67771006, 26491997
E-pasta adrese: siva@siva.gov.lv Faksa numurs: 67769495
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.siva.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.siva.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: integrācija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Apdrukas, iesiešanas un šūšanas materiālu, palīgmateriālu un inventāra iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Apdrukas, iesiešanas un šūšanas materiālu, palīgmateriālu un inventāra iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
19200000-8 19400000-0
24200000-6
24960000-1
31600000-2
42960000-3
39713500-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2380.85 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIVA 2013/113

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Audumu un palīgmateriālu šūšanas darbiem iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
07/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRISTOLS ES", 40003399440

Pasta adrese: Ilūkstes iela 107/1-80

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: bristols@bristols.lv

Tālruņa numurs: 29134458

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.bristols.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1458    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1458    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Šūšanas un mašīnizšūšanas materiālu iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
07/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATŪNS", 40003240717

Pasta adrese: Zolitūdes iela 34/1-23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1029

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: katuns.rita@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29253349

Faksa numurs: 67401369

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 429.4    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 429.4    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sietu apstrādes līdzekļu iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
07/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RĪGAS SESOMA", 40003330118

Pasta adrese: Uriekstes iela 3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: aivars@sesoma.lv

Tālruņa numurs: 67501141

Faksa numurs: 67501142

Vispārējā interneta adrese (URL): www.sesoma.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 271.45    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 271.45    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Inventāra apdrukas (sietspiedes) darbiem iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
07/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RĪGAS SESOMA", 40003330118

Pasta adrese: Uriekstes iela 3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: aivars@sesoma.lv

Tālruņa numurs: 67501141

Faksa numurs: 67501142

Vispārējā interneta adrese (URL): www.sesoma.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 222    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 222    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums par iepirkuma priekšmeta 3., 5. un 7.daļu tika pārtraukts, jo nebija saņemts neviens piedāvājums.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv