Rezultāts: Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām (4 daļas)

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Ekonomikas ministrija (90000086008)
Uzvarētājs
SIA "KONELS" (40003919703)
Summa
5 000,00 EUR
Sludinājums
www.em.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ekonomikas ministrija, 90000086008
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1519 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sandra Galilejeva Tālruņa numurs: 67013249
E-pasta adrese: pasts@em.gov.lv Faksa numurs: 67280882
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.em.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.em.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām (4 daļas)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79530000-8 79540000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EM 2015/29

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām (4.daļa)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "KONELS", 40003919703

Pasta adrese: Sergeja Eizenšteina ielā 45-107

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@polyglot.lv

Tālruņa numurs: 67492525

Faksa numurs: 67272530

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma līgums noslēgts par kopējo cenu EUR 5 000 bez PVN un SIA "KONELS" piedāvātajām līgumcenām par vienas standartlapas tulkojumu 18 valodu kombinācijās.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 90000068854
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkums Nr. EM 2015/29 "Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām" tika izsludināts 4.daļās, katrā iepirkuma daļā ir atsevišķs uzvarētājs.


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv