Rezultāts: Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
VAS "Privatizācijas aģentūra" (40003192154)
Uzvarētājs
Biedrība "Bolderājas grupa" (40008130714)
Summa
10 244,64 EUR
Sludinājums
www.pa.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS "Privatizācijas aģentūra", 40003192154
Pasta adrese: K.Valdemāra 31
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1887 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ingrīda Purmale Tālruņa numurs: 67021358
E-pasta adrese: info@pa.gov.lv Faksa numurs: 67830363
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.pa.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Privatizācija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 23
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79713000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10244.64 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Privatizācijas aģentūra 2015/36

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. PA/2015/36 par nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzību un uzturēšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība "Bolderājas grupa", 40008130714

Pasta adrese: Spailes iela 3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1016

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sandrajak@inbox.lv

Tālruņa numurs: 28204051

Faksa numurs: nav norādīts

Vispārējā interneta adrese (URL): nav norādīta

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10244.64    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10244.64    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv