Rezultāts: Utilizācijas sistēmu un maisu piegāde bīstamo atkritumu savākšanai

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (40003457128)
Uzvarētājs
SIA „Ragn – Sells” (40003554635), SIA „Profiks Clean” (40103317050)
Summa
10 000,00 EUR
Sludinājums
www.bkus.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", 40003457128

Pasta adrese

Vienības gatve 45

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Elīna Puriņa

Tālruņa numurs

67064437

Faksa numurs

67064473

E-pasta adrese

elina.purina@bkus.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bkus.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bkus.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Utilizācijas sistēmu un maisu piegāde bīstamo atkritumu savākšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Vienības gatve 45, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Utilizācijas sistēmu un maisu piegāde bīstamo atkritumu savākšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33141000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2016/55

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Maisi bīstamajiem atkritumiem un ūdenī šķīstošie maisi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Ragn – Sells”, 40003554635

Pasta adrese

"Gurnicas"

Pilsēta / novads

Ķekava, Ķekavas nov.

Pasta indekss

LV-2123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67281246

Faksa numurs

67284112

E-pasts

info.latvia@ragnsells.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5887    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5887    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Bīstamo atkritumu statīvi un maisi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Profiks Clean”, 40103317050

Pasta adrese

Ūnijas 11a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67436770

Faksa numurs

67436777

E-pasts

info@profiks.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2750.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2750.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepakojumu maisiņi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Ragn – Sells”, 40003554635

Pasta adrese

"Gurnicas"

Pilsēta / novads

Ķekava, Ķekavas nov.

Pasta indekss

LV-2123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67281246

Faksa numurs

67284112

E-pasts

info.latvia@ragnsells.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1362.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1362.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Ņemot vērā to, ka iepirkumā ir vairākas daļas, un pretendenti piedāvājumus varēja iesniegt uz katru daļu atsevišķi, iepirkumā ir vairāki uzvarētāji.

Avots: pvs.iub.gov.lv