Grozījumi: MEDICĪNAS PREČU UN LABORATORIJAS MATERIĀLU PIEGĀDE SIA “JŪMALAS SLIMNĪCAS” VAJADZĪBĀM

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas slimnīca" (40003220000)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.jurmalasslimnica.lv...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Jūrmalas slimnīca", 40003220000

Pasta adrese

Vienības prospekts 19/21

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2010

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

B533

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilva Dreimane

Tālruņa numurs

27055221

Faksa numurs

67752548

E-pasta adrese

ilva.dreimane@jurmalasslimnica.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

MEDICĪNAS PREČU UN LABORATORIJAS MATERIĀLU PIEGĀDE SIA “JŪMALAS SLIMNĪCAS” VAJADZĪBĀM

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

MEDICĪNAS PREČU UN LABORATORIJAS MATERIĀLU PIEGĀDE SIA “JŪMALAS SLIMNĪCAS” VAJADZĪBĀM

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33140000-3 33696500-0
33631600-8

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

SIAJS 2016/14

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 30/06/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

30/06/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta:
1.daļa
Šī teksta vietā:
Materiāli sterilizācijas nodrošināšanai un kontrolei
Jābūt:
/

Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Komisija konstatēja, ka tehniskajā specifikācijā 1.daļas 17 pozīcijā sterilizācijas ruļļiem tvaika autoklāviem smago instrumentu pakošanai norādīti nepareizi izmēri. Konstatētās nepilnības iepirkuma tehniskajā specifikācijā nav iespējams novērst šī iepirkuma norises laikā, tāpēc tika pieņemts lēmums pārtraukt šo iepirkuma daļu.

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv