Rezultāts: Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt ādas – stieņu ortozes

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (40003273900)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" (40003012251)
Summa
35 542,00 EUR
Sludinājums
www.nrcvaivari.lv/?43...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", 40003273900

Pasta adrese

Asaru prospekts 61

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2008

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ligita Nelsone

Tālruņa numurs

67185450

Faksa numurs

E-pasta adrese

ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv/?43

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt ādas - stieņu ortozes

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Piegādātāju klientu (personu) apkalpošanas vietas saskaņā ar iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Tiesības izgatavot, pielāgot un izsniegt ādas – stieņu un koka protēzes, apjoms pēc faktiskās nepieciešamības, plānotā līgumcena EUR 35542.00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33183000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

35542 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NRC "Vaivari" 2016/6TPC

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt ādas - stieņu ortozes

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

18/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs", 40003012251

Pasta adrese

Pērnavas iela 62

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29553132

Faksa numurs

E-pasts

info@poc.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.poc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 35542    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 35542    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ar iepirkuma uzvarētāju ir noslēgta vispārīgā vienošanās un līgums

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv