Grozījumi: Vakcīnu piegāde

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (40003951628)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
https://www.aslimnica.lv/lv/iepirku...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", 40003951628


Pasta adrese: Hipokrāta ielā 2


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1038

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Iepirkumu un līgumu daļa


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Velga Ķūse, Mārīte Bērziņa

Tālruņa numurs: 67014505, 67042336

E-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv


Faksa numurs: 67042332

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.aslimnica.lv/lv/iepirkumi?field_iepirkums_grupa_value=3

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Vakcīnu piegāde
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Vakcīnu piegāde
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  33650000-1
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2014/25K

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2014/S 109-191614 07/06/2014 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 05/06/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/06/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: 4.

Šī teksta vietā: Vakcīna pret gripu bērniem

Jābūt: /

Teksta labojuma vieta: 5.

Šī teksta vietā: Vakcīna pret poliomielītu

Jābūt: /

Teksta labojuma vieta: 6.

Šī teksta vietā: Vakcīna pret meningokoku infekciju

Jābūt: /IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Neviens pretendents nav iesniedzis nevienu piedāvājumu.


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv