Rezultāts: Par saimniecības preču piegādi

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Uzvarētājs
SIA "Viss visapkārt tīrs" (40003421031)
Summa
9 489,40 EUR
Sludinājums
www.ltv.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597
Pasta adrese: Zaķusalas krastmala 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1509 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Andriņa-Nagle Tālruņa numurs: + 371 67200380
E-pasta adrese: diana.andrina@ltv.lv Faksa numurs: + 371 67200021
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ltv.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ltv.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2014/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: TV programmu veidošana un apraide
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par saimniecības preču piegādi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Saimniecības preču piegāde atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33760000-5 39224000-8
19640000-4
39525100-9
39224330-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9489.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LTV 2014/28/1-24

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par saimniecības preču piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Viss visapkārt tīrs", 40003421031

Pasta adrese: Ganību dambis 7a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1045

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@vvt.lv

Tālruņa numurs: 67566306

Faksa numurs: 67566305

Vispārējā interneta adrese (URL): www.vvt.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9489.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9489.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv