Rezultāts: Medikamentu piegāde SIA „Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas slimnīca" (40003220000)
Uzvarētājs
Briz, SIA (50003027371), ELPIS, SIA (40103114438), MAGNUM MEDICAL, SIA (Ulbrokas iela 23), RECIPE PUS, AS (40003234547), TAMRO, SIA (40003133428), Unifarma, SIA (40003472521)
Summa
21 745,86 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Jūrmalas slimnīca", 40003220000
Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV-2010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Daina Zadinane Tālruņa numurs: 67512986
E-pasta adrese: daina.zadinane@jurmalasslimnica.lv Faksa numurs: 67752548
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Medikamentu piegāde SIA „Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jūrmala, Vienības prospekts 19/21

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Saskaņā ar instrukciju un tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

21745.86 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Jūrmalas slimnīca 2013/15P

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 1
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Briz, SIA, 50003027371

Pasta adrese: Rasas iela 5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1057

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67256123

Faksa numurs: 67256123

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5301.5    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 77.4    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 2
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ELPIS, SIA, 40103114438

Pasta adrese: Ganību dambis 26

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67381170

Faksa numurs: 67517699

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6521.2    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 574    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 3
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: MAGNUM MEDICAL, SIA, Ulbrokas iela 23

Pasta adrese: Ulbrokas iela 23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67718700

Faksa numurs: 67718780

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 20732.8    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 59    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 4
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: RECIPE PUS, AS, 40003234547

Pasta adrese: Mūkusalas iela 41

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67815842

Faksa numurs: 67815844

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 22329.1    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14590.7    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 5
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: TAMRO, SIA, 40003133428

Pasta adrese: Kleistu iela 26

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67067800

Faksa numurs: 67407691

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14211.1    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6124.76    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu piedāde 6
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Unifarma, SIA, 40003472521

Pasta adrese: Brīvības gatve 414 k-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67514393

Faksa numurs: 67383495

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4352    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 320    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkums ir dalīts daļās


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv