Rezultāts: Ķīmisko reaģentu un palīgmateriālu iegāde projekta „Farmācijas un naftas savienojumu saturošu ūdeņu bioloģiskā attīrīšana” vajadzībām (6.daļa)

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA (40103309250)
Uzvarētājs
Sarstedt SIA (40003307111)
Summa
158,92 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103309250

 Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga (339.k.), Latvija, 1006

 Tālruņa numurs(-i): 27807882
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sekretāre-lietvede Gita Ķīķere, +371-27807882, gita@vbbkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ķīmisko reaģentu un palīgmateriālu iegāde projekta „Farmācijas un naftas savienojumu saturošu ūdeņu bioloģiskā attīrīšana” vajadzībām (6.daļa)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 18/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Saint-Tech SIA 40103232449 A.Deglava 156-172, Rīga, LV-1021 Latvija
Labochema Latvija SIA 40003925979 Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006 Latvija
Interlux SIA 40003793189 "Jaunbūmaņi", Dreiliņos, Stopiņu nov., LV-2130 Latvija
Derox SIA 40003979539 Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007 Latvija
OMNILAB baltic SIA 40103299003 M.Nometņu 45A, Rīga, LV-1002 Latvija
Sintech SIA 40003738505 Padures 12, Rīga, LV-1004 Latvija
Sarstedt SIA 40003307111 Vietalvas 1, Rīga, LV-1009 Latvija
Biotecha Latvia SIA 40103648320 Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Sarstedt SIA  40003307111  Vietalvas 1, Rīga, LV-1009  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 158.92 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv