Rezultāts: Mēbeļu ražošanas ceha būvniecība

Publicēts
14.06.2018
14.06.2018
Pasūtītājs
SIA "SEL RA ART" (43603034061)
Uzvarētājs
SIA "Dominuss" (43603044159)
Summa
238 945,96 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "SEL RA ART"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603034061

Adrese

"Purmaļi 2", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4154

Tālruņa numurs(-i)

26150665

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gundega Frišmane

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mēbeļu ražošanas ceha būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/05/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

13/06/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "JGM" 40103357513 Rīga, Kristapa iela 10-117 Latvija
SIA "Dominuss" 43603044159 Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Alejas iela 15 Latvija
SIA "Velve-AE" 40103074525 Rīga, Tallinas iela 94 Latvija
SIA "VIDES TEHNIKA" 40103191846 Rīga, Maskavas iela 322D Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dominuss" 43603044159 Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Alejas iela 15 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

238945.96 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv