Sludinājums: Auditoriju mēbeļu iegāde

Publicēts
28.06.2018
28.06.2018
Pasūtītājs
AS "Transporta un sakaru institūts" (40003458903)
Termiņš
13.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Transporta un sakaru institūts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003458903

Adrese

Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, 1019

Tālruņa numurs(-i)

67100572

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67100660

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs, Ģirts Eldmanis, 67100572, eldmanis.g@tsi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Auditoriju mēbeļu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rīga, Lomonosova iela 1, K-3, LV1019

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

64000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Lomonosova iela 1, 118.kabinets (Transporta un sakaru institūts)

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līguma aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu. Projekts Nr. 8.1.1.0/17/I/009 "Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

8.1.1.0/17/I/009; TSI 2018/5 STEM

10.  Pievienotie dokumenti

542641__0_tsi2185stemnolikumsmebeles.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv