Sludinājums: Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Termiņš
29.06.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Anita Ivašina
E-pasts
Sludinājums
www.olaine.lv...
Tālrunis
+371 67146041

Paziņojums par plānoto līgumu 9. panta kārtībā

Publicēšanas datums: 16/06/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines novada pašvaldība, 90000024332

Pasta adrese

Zemgales iela 33

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersona(-as)

Anita Ivašina

Tālruņa numurs

+371 67146041

Faksa numurs

+371 67963777

E-pasta adrese

anita.ivasina@olaine.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SPII „Ābelīte”, 90000012723

Pasta adrese

Parka iela 5

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Daiga Kokoreviča

Tālruņa numurs

67966148

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

vaditaja@olainesabelite.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): www.olainesabelite.lv

Pircēja profila adrese (URL): www.olainesabelite.lv

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines PII „Dzērvenīte”, 90000023727

Pasta adrese

Zemgales iela 39

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Silvija Tiščenko

Tālruņa numurs

67962808

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

pii_dzervenite@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): www.dzervenite.lv

Pircēja profila adrese (URL): www.dzervenite.lv

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

PII „Magonīte”, 90009202489

Pasta adrese

Baznīcas iela 1, Jaunolaine

Pilsēta / Novads

Olaine pagasts, Olaines novads

Pasta indekss

LV-2127

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jeļena Kalviša

Tālruņa numurs

67811300

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

piimagonite@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv/magonite

Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/magonite

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”, 90001638049

Pasta adrese

Zemgales iela 33

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anda Liepiņa

Tālruņa numurs

67146055

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

soc.dienests@olaine.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines PII "Zīle", 90000023765

Pasta adrese

Kūdras iela 9

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Larisa Korņejeva

Tālruņa numurs

67966249

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

zile@olaine.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://olainezile.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://olainezile.lv/

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image iepriekš minētajā kontaktpunktā
image citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minētajā adresē
image šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; Olaines PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114; Olaines PII "Dzērvenīte", Zemgales iela 39, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Olaines SPII "Ābelīte", Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114; Olaines PII "Magonīte", Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127; Olaines PA “Olaines sociālais dienests, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
39100000-3

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits: 6
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 6

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 10/08/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2017/26

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 29/06/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās līdz 15:00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 29/06/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv