Rezultāts: Latvijas nacionālā stenda izstrāde, nomas pakalpojumu organizēšana, uzstādīšana un apkalpošana starptautiskajā izstādē „Stockholm Furniture and Light Fair 2016”

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Uzvarētājs
SIA "IZSTĀŽU SERVISS UG" (40003563341)
Summa
26 640,00 EUR
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473
Pasta adrese: Pērses iela 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1442 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aija Jaunzeme Tālruņa numurs: 67039400
E-pasta adrese: liaa@liaa.gov.lv Faksa numurs: 67039401
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Latvijas nacionālā stenda izstrāde, nomas pakalpojumu organizēšana, uzstādīšana un apkalpošana starptautiskajā izstādē „Stockholm Furniture and Light Fair 2016”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Stokholma, Zviedrija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Latvijas nacionālā stenda izstrāde, nomas pakalpojumu organizēšana, uzstādīšana un apkalpošana starptautiskajā izstādē „Stockholm Furniture and Light Fair 2016”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39154100-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

26640 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LIAA 2016/3

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Latvijas nacionālā stenda izstrāde, nomas pakalpojumu organizēšana, uzstādīšana un apkalpošana starptautiskajā izstādē „Stockholm Furniture and Light Fair 2016”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "IZSTĀŽU SERVISS UG", 40003563341

Pasta adrese: Maskavas iela 227

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1019

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26640    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26640    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Līguma izpilde var tikt finansēta no Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv