Rezultāts: Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (90000069065)
Uzvarētājs
SIA "BrandEleven" (401033202317)
Summa
40 000,00 EUR
Sludinājums
www.mfa.gov.lv/aktualitates/publisk...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 90000069065

Pasta adrese

K. Valdemāra iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1395

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Agnese Kalniņa

Tālruņa numurs

+371 67016168

Faksa numurs

+371 67225363

E-pasta adrese

agnese.kalnina1@mfa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.mfa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/publiskie-iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: ārpolitika

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Latvija un valstis, kurās atrodas Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Pēc pasūtītāja pieprasījuma, nepārsniedzot plānoto kopējo līgumcenu 40000,00 EUR

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79932000-6 79934000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĀM 2016/842

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "BrandEleven", 401033202317

Pasta adrese

Bruņinieku iela 41-14

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

-

E-pasts

martins@brandeleven.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.brandeleven.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu (2.pielikuma B daļu).

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv