Rezultāts: „Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām”

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale" (90000043329)
Uzvarētājs
"Dreimanis un partneri" (40003925288), BAZA D (41503041389)
Summa
12 529,66 EUR
Sludinājums
www.vsaclatgale.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale", 90000043329
Pasta adrese: Lielmēmele-1
Pilsēta/Novads: Mazzalves pagasts, Neretas novads Pasta indekss: LV-5133 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Mārīte Griķe Tālruņa numurs: 65175244
E-pasta adrese: latgale@vsaclatgale.gov.lv Faksa numurs: 65175244
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaclatgale.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaclatgale.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSAC "Latgale"

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


„Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39100000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12529.66 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAC "Latgale" 2015/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām” ,"Taburešu iegāde"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: "Dreimanis un partneri", 40003925288

Pasta adrese: Staiceles iela 15-69

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1035

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: d_partneri@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1344    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1344    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām” , "Skapju iegāde"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: BAZA D, 41503041389

Pasta adrese: Tauriņu iela 28-1

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5408

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: baza_d@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3454.48    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3454.48    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām” , "Virtuves skapju iegāde"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: BAZA D, 41503041389

Pasta adrese: Tauriņu iela 28-1

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5408

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: baza_d@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 979.32    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 979.32    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām” ,"Gultu iegāde"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: BAZA D, 41503041389

Pasta adrese: Tauriņu iela 28-1

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5408

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: baza_d@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6751.86    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6751.86    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv