Rezultāts: Mēbeļu izgatavošana Daugavpils pilsētas 15.vidusskolas vajadzībām

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NV STILS" (40003586202)
Summa
7 098,88 EUR
Sludinājums
www.daugavpils.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5400 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jurijs Bārtuls Tālruņa numurs: 65404329
E-pasta adrese: jurijs.bartuls@daugavpils.lv Faksa numurs: 65421941
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Mēbeļu izgatavošana Daugavpils pilsētas 15.vidusskolas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils 15.vidusskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Mēbeļu izgatavošana Daugavpils pilsētas 15.vidusskolas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39100000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7098.88 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2015/05

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Piegādes līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NV STILS", 40003586202

Pasta adrese: Kandavas iela 4-1

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: eurostils@apollo.lv

Tālruņa numurs: 65421616

Faksa numurs: 65421616

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7099.88    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7098.88    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN atšķiras no kopējās līgumcenas bez PVN par kuru noslēgts iepirkuma līgums, jo pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkumu komisija konstatēja aritmētisku kļūdu un veica labojumu.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils 15.vidusskola , 90009757220
Pasta adrese: Valkas iela 4, Daugavpils
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV5417 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv