Rezultāts: Mēbeļu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Mārupes novada Dome (90000012827)
Uzvarētājs
SIA "FL Birojs" (40003875292)
Summa
10 000,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Mārupes novada Dome, 90000012827
Pasta adrese: Daugavas iela 29
Pilsēta/Novads: Mārupes novads Pasta indekss: 2167 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Galoburda Tālruņa numurs: +371 67149860; +371 29364107
E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv Faksa numurs: +371 67149858
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.marupe.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Mēbeļu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Mārupes novada administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39100000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MND 2013/39

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Mārupes novada pašvaldības iestādēm
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "FL Birojs", 40003875292

Pasta adrese: Ragana 1-9

Pilsēta/Novads: Krimuldas novads

Pasta indekss: LV-2144

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: flbirojsprojekti@gmail.com

Tālruņa numurs: 26319623

Faksa numurs: 67285157

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5503.82    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10000    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv