Rezultāts: Mūzikas instrumentu piegāde

Publicēts
21.12.2016
21.12.2016
Pasūtītājs
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (90000066001)
Uzvarētājs
SIA RDL (40003215103), SIA Valdario (40003496356)
Summa
3 759,52 EUR
Sludinājums
www.dmv.lv/iepirkumi.html...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 21/12/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, 90000066001

Pasta adrese

Kandavas 2a, Daugavpils

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Lilija Rusakoviča

Tālruņa numurs

65407900

Faksa numurs

65407900

E-pasta adrese

dmv@dmv.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dmv.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.dmv.lv/iepirkumi.html

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Mūzikas instrumentu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Kandavas iela 2a, Daugavpils, LV5401, Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37310000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3759.52 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SBDMV 2016/2

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par mūzikas instrumentu piegādi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

10/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA RDL, 40003215103

Pasta adrese

Dzirnavu iela 113

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65455505

Faksa numurs

E-pasts

daugavpils@muzikascentrs.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.muzikascentrs.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3562    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3562    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par mūzikas instrumentu piegādi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

10/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Valdario, 40003496356

Pasta adrese

A.Deglava 126-123

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV – 1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67312007

Faksa numurs

E-pasts

valdario@valdario.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 197.52    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 197.52    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv