Rezultāts: Sporta inventāra piegāde Jaunjelgavas novada izglītības iestādēm

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Jaunjelgavas novada dome (90000020824)
Uzvarētājs
SIA "Rantzows sport" (40003528045)
Summa
4 953,81 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jaunjelgavas novada dome, 90000020824
Pasta adrese: Lācplēša ielā 11
Pilsēta/Novads: Jaunjelgava Pasta indekss: Lv-5134 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Evija Šteina-Lodziņa Tālruņa numurs: 651 33646
E-pasta adrese: evija.steina@jaunjelgava.lv Faksa numurs: 651 33646
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jaunjelgava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jaunjelgava.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Sporta inventāra piegāde Jaunjelgavas novada izglītības iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jaunjelgavas novada Sunākstes pamatskola, Seces pamatskola, Daudzeses pamatskola, Jaunjelgavas vidusskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Sporta inventāra piegāde Jaunjelgavas novada izglītības iestādēm

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
37400000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4953.81 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JND 2013/1-29.11

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pirkuma līgums Nr. JND 2013/1-29.11
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Rantzows sport", 40003528045

Pasta adrese: Zāļu iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: rantzows.sport@apollo.lv

Tālruņa numurs: 67804090

Faksa numurs: 67804091

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7681.3    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4953.81    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv