Rezultāts: Alternatīvu e-komunikāciju ieviešana pilotskolās – interaktīvu spēļu izstrāde un uzturēšana e-vidē, Profesionālās piemērotības noteikšanas programmas ieviešana sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem – profesionālās piemērotības testa izstrāde interaktīvā vidē” ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) vajadzībām

Publicēts
12.11.2013
12.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Universitāte (90000076669)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
16 280,00 LVL
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/339795...