Sludinājums: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
07.11.2018
07.11.2018
Pasūtītājs
ZS "Bokāni" (42401019028)
Termiņš
22.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Bokāni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019028

Adrese

Jaudzimi, Bokāni, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, Latvija, LV-4614

Tālruņa numurs(-i)

20224413

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Inta Nagle, 20224413, inta.nagle@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar frontālo iekrāvēju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaudzimi, Bokāni, Dekšāres pag., Viļānu nov., p.n. Dekšāres, LV-4614

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

120000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaudzimi, Bokāni, Dekšāres pag., Viļānu nov., p.n. Dekšāres, LV-4614

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

559130__0_tehn.specboknitraktors.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv