Sludinājums: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
23.07.2018
23.07.2018
Pasūtītājs
Nautrēnu pagasta zemnieka saimniecība “SAULRIETI” (42401019494)
Termiņš
06.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nautrēnu pagasta zemnieka saimniecība “SAULRIETI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019494

Adrese

“Arājiņi”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4652

Tālruņa numurs(-i)

29187452

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes diski

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Lielgraudi 1”, Žogotas, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

9000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

545583__0_specifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv