Sludinājums: Traktors aprīkots darbam mežā

Publicēts
25.06.2018
25.06.2018
Pasūtītājs
Kantinieku pagasta zemnieku saimniecība “Oši” (42401019210)
Termiņš
10.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Kantinieku pagasta zemnieku saimniecība “Oši”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019210

Adrese

“Oši”, Dundas, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4621

Tālruņa numurs(-i)

29417750

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors aprīkots darbam mežā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Oši”, Dundas, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv