Sludinājums: Traktors

Publicēts
26.06.2018
26.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGRANTI" (40003336248)
Termiņš
11.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 26/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGRANTI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003336248

Adrese

"Vīgranti", Baldones pagasts, Baldones novads, Latvija, LV-2125

Tālruņa numurs(-i)

67932652

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Jānis Baltmanis, tālr. 29225281‬, epasts: janisbaltmanis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Drusti", Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

205000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Drusti", Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542238__0_1.tehnspectraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv