Sludinājums: Traktora piedziņas šķeldotāja ar manipulātoru iegāde

Publicēts
22.06.2018
22.06.2018
Pasūtītājs
ZS "Kalns" (41501023567)
Termiņš
06.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Kalns"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501023567

Adrese

Preiļu nov., Saunas pag., "Kalns", Latvija, LV-5323

Tālruņa numurs(-i)

+37129342260

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētāja Sabīne Šņepste +37129342260 zskalns@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora piedziņas šķeldotāja ar manipulātoru iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Preiļu novads, Saunas pagasts, ‘’Kalns’’, LV-5301

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

180000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Preiļi, Daugavpils iela 75

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

541955__0_tehniskspecifikcijaeldotjs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv