Sludinājums: Mini traktors ar uzkabēm

Publicēts
25.06.2018
25.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss' (50003924621)
Termiņš
10.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss'

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003924621

Adrese

'Silvēveri', Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+37129138692

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Edmunds Vīgants, t.:29138692, evserviss@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mini traktors ar uzkabēm

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

'Silvēveri', Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

37000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski: evserviss@gmail.com

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. 'Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā'

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542063__0_minitraktorsaruzkabem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv