Sludinājums: teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
12.04.2018
12.04.2018
Pasūtītājs
SIA "Zive" (40003688488)
Termiņš
26.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Zive"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003688488

Adrese

"Pērles", Pētertāle, Irlavas pag., Tukuma nov., Latvija, LV-3137

Tālruņa numurs(-i)

29144105

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Guna Sproģe

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jožu darbnīcas'', Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jožu darbnīcas'', Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

EJZF

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

533522__0_teleskopiskaisiekravejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv