Rezultāts: Automātiskā slaukšanas iekārta

Publicēts
09.03.2018
09.03.2018
Pasūtītājs
Staiceles pagasta zemnieku saimniecība “JĀŅSĒTA” (46601000833)
Uzvarētājs
SIA “AT TEHNIKA” (LV44102008177)
Summa
136 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 09/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Staiceles pagasta zemnieku saimniecība “JĀŅSĒTA”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46601000833

Adrese

“Jāņsēta”, Staicele, Alojas novads, Latvija, 4043

Tālruņa numurs(-i)

26599367

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskā slaukšanas iekārta

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

22/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

09/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AT TEHNIKA” LV44102008177 Meža iela 2A-40, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA “LAKTRO” LV48503005201 Dzirnavu 4B, Saldus, Saldus novads, LV-380 Latvija
SIA “Vienotais apgādes centrs” LV40003257516 Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AT TEHNIKA” LV44102008177 Meža iela 2A-40, Valmiera, LV-4201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

136500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv