Rezultāts: Traktora piekabe. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
12.02.2018
12.02.2018
Pasūtītājs
Z/s "MAZPLEPJI" (41701002483)
Uzvarētājs
SIA "Atvases RK" (43603073514)
Summa
17 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 12/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "MAZPLEPJI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701002483

Adrese

"Mazplepji", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i)

26440892

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Armands Butnārs, 26440892

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora piekabe. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

12/02/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Pakavs" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA "Atvases RK" 43603073514 Paula lejiņa iela 13/87, Jelgava. LV-3004 Latvija
SIA "AR AGRO" 43603039552 "Varavīksnes", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16a, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA "AGRO-VITA" 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV-3002 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Atvases RK" 43603073514 Paula lejiņa iela 13/87, Jelgava. LV-3004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

17700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv