Sludinājums: Traktors

Publicēts
11.01.2018
11.01.2018
Pasūtītājs
Z/S Tālumi (45401016387)
Termiņš
26.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S Tālumi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401016387

Adrese

Tālumi1 , Neretas novads , Neretas pagasts, Latvija, LV5118

Tālruņa numurs(-i)

28388171

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Pundurs, īpašnieks, 28388171

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tālumi 1, Neretas novads, Neretas pagasts, LV5118

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

260000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tālumi 1, Neretas novads, Neretas pagasts, LV5118

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

524003__0_tehniskaspecifikacijatraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv