Rezultāts: Uzkarināma pneimatiskā zālāju sējmašīna – ecēšas

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Vecmuižnieki ZS (41201009403)
Uzvarētājs
SIA Dotnuva Baltic (43603041881)
Summa
9 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Vecmuižnieki ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201009403

Adrese

Vecmuižnieki, Balgales pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3287

Tālruņa numurs(-i)

29422202

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Egons Upītis 29422202, egons.upits@vecmuiznieki.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Uzkarināma pneimatiskā zālāju sējmašīna - ecēšas

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dotnuva Baltic 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Pakavs 48703001414 Aptieka, Vecbebri, Bebru pagasts, Konkneses novads, LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dotnuva Baltic 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

9500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv