Rezultāts: Traktors saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
LAIMNEŠI ZS (51501021981)
Uzvarētājs
Valtek sia (43603020413)
Summa
105 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

LAIMNEŠI ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51501021981

Adrese

Laimneši, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5439

Tālruņa numurs(-i)

29376495

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Aija Timšāne, tālr.: 29376495, e-pasts aijatimsane@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

19/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Valtek sia 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
Silja sia 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
Intrac Latvija sia 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Valtek sia 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

105000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv