Rezultāts: Traktors, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Kalnenieki - 1 (42101004767)
Uzvarētājs
Latraps LPKS (58503007191)
Summa
119 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Kalnenieki - 1

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101004767

Adrese

"Līdumi", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija, LV - 3447

Tālruņa numurs(-i)

26144649

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarota persona, Alvis Šulmis, 26144649, kamzole@tvnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latraps LPKS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
Valtek SIA 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
Dojus Latvija SIA 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latraps LPKS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

119500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv