Rezultāts: Traktors ar stādāmo mašīnu

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA GAUJA AGRO (44103054008)
Uzvarētājs
UAB HORO MECHANIKA (LT100002243313)
Summa
32 350,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA GAUJA AGRO

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103054008

Adrese

Kalnāji, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409, Latvija, LV4409

Tālruņa numurs(-i)

+37129226226

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gatis Deksnis +37129226226, gaujaagro@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar stādāmo mašīnu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kalnakrogs 40003081732 Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123 Latvija
UAB HORO MECHANIKA LT100002243313 J. Basanavičiaus g. 101A, LT-76136 Šiauliai Lietuva
SIA INGTEH LV44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV1076 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB HORO MECHANIKA LT100002243313 J. Basanavičiaus g. 101A, LT-76136 Šiauliai Lietuva

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

32350 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv