Rezultāts: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Rihards Krists Kalniņš (27129411717)
Uzvarētājs
SIA Dojus Latvija (40103315280)
Summa
82 300,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rihards Krists Kalniņš

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

27129411717

Adrese

'Lejas Āķēni', Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Latvija, LV-4840

Tālruņa numurs(-i)

26325132

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Rihards Krists Kalniņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar frontālo iekrāvēju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA IINTRAC 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Dotnuva Baltic 43603041881 Jūrmalas 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. LV-2107 Latvija
SIA Dojus Latvija 40103315280 ‘Ceļa zeme’, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus Latvija 40103315280 ‘Ceļa zeme’, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

82300 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv