Rezultāts: Traktors

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Z/s "Ēkuži" (45401021710)
Uzvarētājs
SIA "STOKKER" (40003226944)
Summa
49 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Ēkuži"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401021710

Adrese

"Ēkuži", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4853

Tālruņa numurs(-i)

29262507

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andris Škapars, projekta vadītājs, askapa@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "STOKKER" 40003226944 Krasta iela 42, Rīga, LV1003 Latvija
SIA "INTRAC" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Dotnuva Baltic" 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "STOKKER" 40003226944 Krasta iela 42, Rīga, LV1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

49000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv