Rezultāts: Traktors

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Santa Kaša (20028811963)
Uzvarētājs
SIA „KONEKESKO LATVIJA” (40003450717)
Summa
60 100,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Santa Kaša

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

20028811963

Adrese

Dārza iela 9, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29437214

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

saimniecības īpašniece Santa Kaša, tālr. 29437214, e-pasta adrese: santa.kokina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Konekesko Latvija” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA „AGRITECH” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA „Agro Silja” 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „KONEKESKO LATVIJA” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60100 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv