Rezultāts: Traktors

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "Rūķīši" (44101004214)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuva Baltic", (43603041881)
Summa
80 990,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "Rūķīši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101004214

Adrese

"Rūķīši", Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV4232

Tālruņa numurs(-i)

29428538

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Anrijs Šļaukstiņš t. 29428538 hailanderi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "INTRAC Latvija" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV1063 Latvija
SIA "Dotnuva Baltic", 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV2107 Latvija
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuva Baltic", 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80990 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju

Avots: pvs.iub.gov.lv