Rezultāts: Traktors

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Cielavas Ilzes zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES" (53601008831)
Uzvarētājs
SIA DOJUS Latvija (40103315280)
Summa
170 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Cielavas Ilzes zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53601008831

Adrese

"Priežmalas", Mežotnes pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3918

Tālruņa numurs(-i)

29414906

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniķis Edgars Mikutelis, 29414906, priezmales@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOJUS Latvija 40103315280 „Ceļa zeme”,, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA AgriTech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOJUS Latvija 40103315280 „Ceļa zeme”,, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

170000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv