Rezultāts: Traktors

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība (48501015597)
Uzvarētājs
SIA "Agrotrac" (40103386870)
Summa
156 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501015597

Adrese

"Mežalauki", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Latvija, LV-3852

Tālruņa numurs(-i)

26202671

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Linda Maaga, tālrunis 22460791, e-pasts: mezalauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agrotrac" 40103386870 "Izstāžu komplekss "Rāmava"", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agrotrac" 40103386870 "Izstāžu komplekss "Rāmava"", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

156900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv