Rezultāts: Traktora piekabe kūtsmēslu ārdītājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
ZS Demenes pagasta zemnieku saimniecība SMILTĀJI (41501018176)
Uzvarētājs
SIA GABOTEH (41503041552)
Summa
11 404,96 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Demenes pagasta zemnieku saimniecība SMILTĀJI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501018176

Adrese

Briģene 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5442

Tālruņa numurs(-i)

26826460

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raimonds Klaucāns, raimond81@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora piekabe kūtsmēslu ārdītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Torres 42103035831 Eglaines iela 13b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 Latvija
SIA GABOTEH 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA KV9 42403031364 Stacijas iela 32, Balvi, Balvu novads, LV-4501 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA GABOTEH 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11404.96 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv