Rezultāts: Traktora iegāde

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes" (41203049383)
Uzvarētājs
Wustenberg Landtechnik GmbH (DE134725101)
Summa
176 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203049383

Adrese

"Līči", Lībagu pag.,Talsu novads, Latvija, LV-3258

Tālruņa numurs(-i)

26421116

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Tamāra Zoltāne, tālr. Nr. 26421116, tamara@siadundaga.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Wustenberg Landtechnik GmbH DE134725101 Am Schulwald 3-5 25813 Husum Vācija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
Schroder Landmaschinen DE117784098 Heemstrase 51-55, Wildeshausen Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Wustenberg Landtechnik GmbH DE134725101 Am Schulwald 3-5, 25813 Husum Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

176900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv