Rezultāts: Sējumu ecēšas.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimiecība "Liepas" (42401011842)
Uzvarētājs
SIA “LAJA” (LV47103000680)
Summa
5 692,56 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimiecība "Liepas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401011842

Adrese

Rosica, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4642

Tālruņa numurs(-i)

26514615

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks, Ivars Arbidāns, 26514615, rosica_a@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējumu ecēšas.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “LAJA” LV47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA “Dotnuva Baltic" LV43603041881 Jūrmalas iela 13c., Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA “Pakavs”, “Aptieka” LV48703001414 “Aptieka”, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “LAJA” LV47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5692.56 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests.

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

Avots: pvs.iub.gov.lv