Rezultāts: Sējmašīna saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Birztalas-1" (42101011788)
Uzvarētājs
SIA SILJA (40003264664)
Summa
22 980,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Birztalas-1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101011788

Adrese

„Birztalas”, Vecpils pagasts, Durbes novads, Latvija, LV 3441

Tālruņa numurs(-i)

+37129164082

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ludvigs Jerumanis, tālr. +37129164082, l.jerumanis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads Latvija
SIA AMAZONE 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22980 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv