Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Mārtiņmuiža" (45403013898)
Uzvarētājs
LPKS ‘’Latraps'' (58503007191)
Summa
57 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Mārtiņmuiža"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403013898

Adrese

"Ratnīca", Zīlāni, Kūku pag., Krustpils novads, Latvija, 5222

Tālruņa numurs(-i)

29517279

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Mārtiņš Lazdāns, tel.nr.29517279,, martinmuiza@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ‘’Dojus Latvija'' 40103315280 Ceļa zeme Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Rīga, LV 2123 Latvija
LPKS ‘’Latraps'' 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV 3023 Latvija
SIA ‘’Vaderstad SIA’’ 40003599461 Rāmava, valdlauči, Rīga LV 1076 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS ‘’Latraps'' 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV 3023 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

57000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv