Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA Ošlejas-1 (44103079764)
Uzvarētājs
AS Lytagra (50003027691)
Summa
59 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Ošlejas-1

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103079764

Adrese

Gulbene Līka iela 20 Gulbenes pilsēta, Latvija, LV-4401

Tālruņa numurs(-i)

28612295

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Harijs Bašķers

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Pakavs 48703001414 "Aptieka", Bebru pag., Kokneses nov. LV-5135 Latvija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16, M;arupes nov., LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV - 1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

59500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv