Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA Dimdiņi Agro (44103049399)
Uzvarētājs
AS LYTAGRA (50003027691)
Summa
91 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Dimdiņi Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103049399

Adrese

„Dimdiņi’’ Lizuma pag. Gulbenes nov., Latvija, LV 4425

Tālruņa numurs(-i)

64471371

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64471255

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

direktors Ainārs Sebris, tālr.26596659, projekti@dimdini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš, 16, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

91500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv