Rezultāts: Pašgājējs miglotājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA''AGRO VATRANE'' (40103320192)
Uzvarētājs
SIA Amazone (46103001507)
Summa
246 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA''AGRO VATRANE''

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103320192

Adrese

“Klētis”, Suntažu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5060

Tālruņa numurs(-i)

29181497

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarotā persona Andrejs Valters ,tālr.29181497 ,e-pasts a.valters@zvalguva.lt

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pašgājējs miglotājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9,Padures pag.,Kuldīgas novads.LV-3321. Latvija
OU JATIINA 101141017 Kauba tee 10,Torvandi,Ulenurme 61715 Tartumaa. Igaunija
SIA “Dotnuva Baltic” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi. Babītes pagasts,Babītes novads, LV -2147. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9,Padures pag.,Kuldīgas novads.LV-3321. Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

246700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

Avots: pvs.iub.gov.lv