Rezultāts: Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Zītari" (48501018574)
Uzvarētājs
SIA "Dojus Latvija" (40103315280)
Summa
85 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Zītari"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501018574

Adrese

Skolas iela 8, Auri, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710, Latvija, 3701

Tālruņa numurs(-i)

26190979

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Viktors Eihmanis, 26431430

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija
SIA "Amazone" 46103001507 Deksnes iela 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16a, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

85000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv